แฟรนไชส์สอนหุ่นยนต์โรบอทชายด์ ขยายสาขาต่างจังหวัด  

   *  หากสนใจเปิดในจังหวัดหรือเขตที่เปิดก่อนอยู่แล้ว   สามารถเปิดเป็นสาขาย่อยของจังหวัดได้อีก สนใจสอบถามรายละเอียด  08-6993-1356

ดูแผนที่  

                               

ROBOT CHILD & SMART VEDIC MATHS

ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก (สอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก)


 

 ดูรายละเอียดหลักสูตร...

  ปัจจุบันมี 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร Robot Child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล

เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนาน กับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ)

2. หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้


สมาร์ท เวดิกแมท ( Smart Vedic Maths) วิธีคิดคำนวณ ระบบคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์

การลงทุน

                      * หลักสูตรโรบอทชายด์ประดิษฐ์หุ่นยนต์        200,000 บาท

                  *หลักสูตรสมาร์ทเวดิกแมท คณิต                                   100,000 บาท

                             

 

พิเศษ! ! สำหรับปี 2556 นี้เท่านั้นจะได้สิทธิทั้ง 2 หลักสูตรคุ้มมากๆ ดังนี้  


 
เหลือเพียง 200,000 บาท ไม่มี Royalty fee

 

แบบที่ 1 สำหรับอายุสัญญาสิทธิ 4 ปี ค่าแฟรนไชส์ทั้งสองหลักสูตร(หลักสูตรหุ่นยนต์และหลักสูตรคณิต) เหลือเพียง 200,000 บาท ไม่มี Royalty fee
 • หลักสูตร Robot’s Child
 • หลักสูตร Smart Vedic Math
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM 2.0 จำนวน 2 ชุด
 • ชุด LEGO MINDSTORMS Education Resource Set 1 ชุด
 • แถมหลักสูตร Robot’s Child Science ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก

 

แบบที่ 2 สำหรับอายุสัญญา 8 ปี ค่าแฟรนไชส์ทั้งสองหลักสูตร 300,000 บาท ไม่มี Royalty fee  

                                     

 • หลักสูตร Robot’s Child
 • หลักสูตร Smart Vedic Math
 • ฟรี การใช้สิทธ์ Robot’s child summer course ,Robot’s child for school
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมจำนวน 5 เครื่อง
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM 2.0 จำนวน 2 ชุด
 • ชุด LEGO MINDSTORMS Education Resource Set 1 ชุด
 • แถมหลักสูตร Robot’s Child Science ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก

แบบที่ 3 สำหรับอายุสัญญา 8 ปี ค่าแฟรนไชส์ทั้งสองหลักสูตร 400,000 บาท ไม่มี Royalty fee
 • หลักสูตร Robot’s Child
 • หลักสูตร Smart Vedic Math
 • ฟรี การใช้สิทธ์ Robot’s child summer course ,Robot’s child for school
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมจำนวน 8 เครื่อง
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM 2.0 จำนวน 2 ชุด
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM Education base set 2 ชุด
 • ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms EV3 จำนวน 1 ชุด
 • ชุด LEGO MINDSTORMS Education Resource Set 1 ชุด
 • โต๊ะเรียนหุ่นยนต์ 8 ชุด
 • โต๊ะเรียนSmart Vedic Maths 10 ที่นั่ง (ชุดเบ็ดเสร็จ ลดภาระในการเริ่มต้นธุรกิจ)
 • แถมหลักสูตร Robot’s Child Science ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก

* เพิ่มโบชัวร์ 3000 แผ่น,เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 5 ตัว, เสื้อเด็ก 20 ตัว        

 

สำหรับแบบที่ 2 และแบบที่ 3 จองภายในเดือนเมษายน แถมอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์  พร้อมเสื้อกราว    กำลังเป็นที่นิยมเรียนของเด็กๆ

                                                                                                                                                                                                                                                         

สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ

1. สิขสิทธ์การใช้ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
2. ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตรสอนอัฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล(Robot’s child)
3. ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Smart Vedic Maths)
4. เขตพื้นที่ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและอุปสงค์ของตลาด
5. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน
6. ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน
7. หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ
8. โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตรจำนวน 500 ใบ (เฉพาะกรณีเปิดสาขาใหม่)
9. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ผู้ให้ใช้สิทธิ์กำหนด เช่น

 * ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ผ่านTrue ทั่วประเทศ,

*ประชาสัมพันธ์โดยเว็ปธนาคารออมสิน Yonth clup,

* สนับสนุนจากศูนย์ P-PAC (บมจ.ซีพี ออลล์),

* Website Robotschild.com, websiteสาขา,facebook.com จึงเป็นที่รู้จักโรบอทชายด์ทั่วประเทศ

* นิตยสารต่างๆ

 

10. ฝึกอบรมอบรมครูผู้สอน จะต้องมีผู้ซื้อสิทธ์สัญญานี้เข้าอบรมด้วย จำนวน 4 วัน
11. บริการจัดหาแหล่งซื้ออุปกรณ์ประกอบการสอน
12. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสาขา
13. คู่มือการสอนและ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
14. สนับสนุนให้คำปรึกษาการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับนานาชาติ เช่น รายการWRO World Robot Olympiad, รายการ FLL First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ.ชิงชนะเลิศประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นทุกปี
15. สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น  
16. ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน
17. การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของโรบอทชายด์แอนสมาร์ทเวดิกแมท
18. มีทีมบุคลากรด้านนันทนาการช่วยกรณีจัดกิจกรรมค่ายอัฉริยภาพหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน

19. โบชัวร์  400  แผ่น,

20.เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู  3 ตัว

21. เสื้อเด็ก  10 ตัว

ระยะเวลาคืนทุน
6 – 12 เดือน ขึ้นอยู่กับทำเล

คุณสมบัติผู้ลงทุน
1. รัก และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการ
2. มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง
3. มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง
4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี(ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่ในโซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนที่เหมาะสม)
5. มุ่งความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

ผลงานของเรา

* รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556

*รองชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Thailand robotfest Junior 2012

* ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกโลก WRO 2010 ไปแข่งขันที่เมืองมนิลาประเทศฟิลิปินส์

* เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ระดับประเทศ

* เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ระดับภูมิภาค

* เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 5 เขตพื้นที่การศึกษา

* เหรียญทองแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์เลี้ยงรายการหุ่นยนต์สพฐ. ชนะเลิศระดับประเทศ

* เหรียญทองแข่งขันเขียนโปรแกรมรายการหุ่นยนต์สพฐ. ชนะเลิศระดับประเทศ

* รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Thailand robotfest 2555 ทั้งหมด 700 กว่าคนทั่วประเทศไทย

* เหรียญทองแข่งขันรุ่น TRANSPORTER ROBOT 2012

* เหรียญทองแข่งขันรุ่น BATTLE ROBOT 2012

* เหรียญทองแข่งขันรุ่น II FAST ROBOT 2012

* ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Thailand robotfest 2011 ทั้งหมด 400 กว่าคนทั่วประเทศไทย

* ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการแข่งขัน First LEGO League (FLL) 2011 ระดับประเทศ

 • ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบชมรม กิจกรรมในหลักสูตร ค่ายภาคฤดูร้อน ค่าย ICT ในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหลายโรงเรียน
 •  

   

   

  พันธมิตรทางการธุรกิจของเรา

   

               


  ลง นสพ. โพต์ทูเดย์ฉบับวันที่ 14 พค 56เฟร์นไชร์ซี Robot Child & Smart Vedic Math.

   

   

  สำนักงาน Robot's child & Smart Vedic Math เลขที่ 7/47 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 086 993 1356 , 086 525 1920

  สมัครที่สาขา หรือโทรศัพท์สำรองที่นั่ง และชำระเงินได้ทางบัญชี

   เลขที่บัญชี 080-007584-8 ธ.กรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์

  E-Mail www.robotschild1@hotmail.com

    *********************************************************

  ...............................................................

   

   

  #########################################################################
  บุคคลนี้ซื้อแฟรนไซส์กับโรบอทชายด์
  เมื่อปลายปี 2554 ผ่านการอบรมศึกษาดูงานรูปแบบหลักสูตรตลอดจนการทำตลาด
  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น RoboMind
  RoboMind เริ่มต้นจากการซื้อแฟรนไซส์จากโรบอทชายด์ ปัจจุบันได้โฆษณาและให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆ ดังนี้

  RoboMind เริ่มต้นจากกลุ่มวิศวกรที่มีสนใจในด้านพัฒนาการศึกษาในเด็กปฐมวัย

  โรโบมายด์ ยังให้สัมภาษณ์หนังสือผู้จัดการอีกดังนี้

  “ ที่มาของโรโบมายด์ เกิดขึ้นมาจาก ส่วนตัวผมสนใจเรื่องการศึกษามานานแล้ว แต่ที่มาจับธุรกิจนี้คงเป็นเพราะลูกชาย จำได้ว่าตอนนั้นลูกของผมอายุประมาณ 3 ปี ช่วงนั้นผมไปเจอธุรกิจลักษณะนี้ในงานแสดงมหกรรมการศึกษานานาชาติในต่างประเทศ ในใจคิดเลยตอนนั้น ว่าถ้ามีใครมาเปิดใกล้บ้าน จะส่งลูกมาเรียนแน่นอน ผมชอบมากเพราะมันทำให้เด็กเรียนรู้บนความสนุก ได้ลงมือทำ ได้คิดได้ทดลอง ได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่สำคัญสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการวางพื้นฐานที่ดีในการเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยวิทยาการอย่างปัจจุบัน”

  เมื่อเวลาผ่านไปหลายปียังไม่มีการศึกษาในแบบที่กล่าวมาข้างต้นมาเปิดในประเทศไทย คุณปริทัศน์ เลยตัดสินใจเปิดด้วยตัวเอง โดยคาดหวังเพียงจะให้ลูกชายได้เรียนรู้อย่างที่ตัวเองต้องการ จึงเริ่มศึกษาธุรกิจนี้อย่างจริงจัง และพบว่าใช้งบลงทุนไม่สูงนัก แล้วยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดที่ดี เพราะปัจจุบันผู้ปกครองหันมาส่งเสริมพัฒนาการของลูกตนเองในหลายมิติมากขึ้น ไม่รอเฉพาะแค่ในรั้วโรงเรียนเท่านั้น เพราะสังเกตจากช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เราจะเห็นเด็กไปเรียนดนตรี ศิลปะ เต้นรำ ดังนั้นการเรียนหุ่นยนต์ก็น่าจะเป็นทางเลือกในการศึกษาอย่างหนึ่งได้เช่นกัน

  ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนกันมากเกินความคาดหมาย สำหรับสาขาแรกที่เชียงใหม่ และสามารถเปิดศูนย์ที่สอง ด้วยระยะเวลาไม่นาน และจากความการตอบรับที่ดี เป็นแรงบันดาลใจ ให้เรา มีความคิดว่าน่าจะขยายศูนย์ออกไปให้กับเด็กทั่วประเทศได้เรียนรู้ สิ่งดีดี จึงตัดสินใจเปิดแฟรนไชส์ ส่วนหนึ่งนอกจากต้องการขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนหุ่นยนต์นี้ออกไป ต้องการสร้างอาชีพให้กับคนที่สนใจธุรกิจการศึกษา ด้วย

  สำหรับสาขาเชียงใหม่ เปิดให้บริการมาได้ประมาณ 1 ปี มีลูกค้าหลักหลายร้อยคนต่อเดือน ลูกค้าจะมากในช่วงปิดเทอม ลูกค้าส่วนหนึ่งมาจากการบอกกันแบบปากต่อปากในช่วงแรก

  อ้างอิง ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 จาก (ข้อความนี้คัดลอกมาจากเว็บผู้จัดการ วันที่ 13 ก.ค.56)
  http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052726&TabID=3&
  บุคคลนี้ซื้อแฟรนไชส์กับโรบอทชายด์เมื่อปลายปี 2554 เปิดสาขาที่เชียงใหม่


 •  
 • invisible hit counter
  COPYRIGHT© ROBOTSCHILD.COM ALL RIGHTS RESERVED